واقعیت دست چین شده

آگوست 4, 2023

Click Here
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

این مجموعه از جنگ ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی گذشته و حال تغذیه میکند. طعنه به “واقعیت دستچین شده” مرا بر آن داشت تا در پی جست و جوی همیشگی ام در مفهوم “پیدا و پنهان”، این رویدادها را از این منظر به تصویر بکشم. لایه لایه بودن آثار و انتخاب سطوح شفاف و نیمه شفاف که بخشی از زمینه پشت خود را واضح یا مبهم نشان میدهند در جهت این جست وجو است؛ زیرا در این لایه لایه بودن است که همواره معناها ناقص یا دگرگون شده دریافت می شوند. چاپ سیلک را در ابتدا به دلیل اهمیت بازنمایی واقع گرایانه و خصلت مستند گونه آن، برای تصاویر پس زمینه انتخاب کردم. رفته رفته این تصویرهای مستند حذف شدند تا خیال متاثر از رخدادهای اجتماعی خود را رهاتر و آزادتر بر بستر شفاف به تصویر بکشد.

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team