غریبه ها

می 5, 2023

Click Here
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

این مجموعه با قرار دادن تنم در موقعیت‌های مختلف برای کامل‌تر شناختن آنچه در اطرافم اتفاق می‌افتد، ساخته شده؛  یک تقلای دائم برای منسجم کردن زمان در یک قاب و به واسطه‌ی رنگ‌ها.

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team