برگشت ناپذیر

ژانویه 1, 2024

اینجا کلیک کنید
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

About Gallery :

برای نشان دادن احساسات تحمیل شده ‌به آنچه که در طول حیات‌شان به عنوان شی درک شده‌اند، به چه نوع زبان بصری نیاز داریم؟ اشیائی که در دنیای تحمیل‌ها نامرئی شده‌اند. چطور می‌توان این وحشت را منتقل کرد؟ این‌بار فضا از آن ماست. من، جان اشیاء و رنگ‌ها. تا هم‌زمان از یاد ببرم و بیاد بیاورم، خودهایم، بدن‌هایم و آنچه که این دو می‌توانند تحمل کنند.
 
 
 
 
 
 

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team