درباره ما

درباره گالری شریف :

گالری شریف گالری هنرهای تجسمی است که در تابستان 1399 در تهران آغاز به کار نمود. رویکرد «شریف» فراهم آوردن فضایی برای معرفی و فعالیت هنرمندان نوخاسته است؛ از این‌روی گالری از تجربه‌ها و دیدگاه‌های جدید در هنر معاصر استقبال می‌کند. «شریف» هم‌چنین به فعالیت‌های بینارشته‌ای و رویکردهای تئوریک هنر توجه دارد و می‌کوشد تا با برگزاری نشست‌های تخصصی، ایونت‌ها و جلسه‌های گفت‌گو با هنرمندان، فاصله میان مباحث تئوری و عملی در هنر را از میان بردارد.

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11، 30-32 49 72 22 (21) 98+

خیابان شریعتی، خیابان ماهروزاده، شماره 11،
30-32 49 72 22 (21) 98+

Copyright 2020 © Marketgram Team

Copyright 2020 © Marketgram Team